Saturday, May 10, 2014

Hagenes


Untitled

Her hjemme er det enda mye snø på bakken, så vi pakket sekken og kjørte til Dyrøya og gikk tur til Hagenes i dag. Her var det nesten ikke en snøflekk å se og både hestehov og grønne blader var å finne. Og etterhvert ble det så varmt at både luer og jakker kunne pakkes ned i sekken :)

I enden av grusveien finner man rester av et kystfort som ble bygget av tyskerne under 2. verdenskrig. Her overvåket de fiendtlig skipstrafikk nordover mellom Dyrøya og Senja. Fortet besto av kanonstillinger, bunkere og underjordiske ganger. Det er også rester av soldatbrakke, skrivestue og badehus i skogen før vi kommer ut til bunkerne.

Går man enda litt lengre ut (noe vi ikke gjorde) kan man se rester etter gamle graver fra jernalderen og hustufter fra yngre steinalder.

We hiked to Hagenes were we can find  remnants of a coastal fort built by the Germans during World War 2. They watched the enemy ship traffic northward between Dyrøya and Senja. The fort consisted of gun emplacements, bunkers and underground passages.

If you go even a little further out (which we didn't) you can see the remains of ancient tombs from the Iron Age and house sites from the Neolithic age.

Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


IMG_20140510_130741


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled


Untitled