Monday, March 5, 2012

På leit etter dyre spor :: Looking for animal tracks

Fox tracks

Nok en dag med strålende vær. Ungene har vinterferie så vi kan være så mye ute vi bare vil :)
Mens guttene var i akebakken dro Eirin og jeg på leit etter dyrespor. De letteste å finne var reve spor. De var på kryss og tvers over hele myra og opp i skogen.

Another day of glorious weather. The kids have their winterbreak so we can be out playing all day long :) While the boys were in the hills sledding, Eirin and I went in search of animal tracks. The easiest to find was the fox tracks. They were criss-crossed over the marsh and into the woods.

Fox tracks


Leftovers after a fox have had his dinner

Restene etter at reven har spist middag.

The leftovers after the fox has had his dinner.


Vi fant også en god del av disse små sporene. Tror det er mus til venstre og snømus eller røyskatt til høyre.

We also found quite abit of these small tracks. I think it is mouse to the left and least weasel or stoat to the right.Moose tracks and pits in the snow where they have been sleeping

Til slutt fant vi masse elgspor og groper i snøen hvor de har sovet om natta.

And finally we found moose tracks and pits in the snow where they have been sleeping during the night. 

1 comment: