Wednesday, December 7, 2011

Endelig litt snø / finally some snow

Finally some snow :)

10 minus og nysnø er perfekt utevær. Vi har laget snøengler og fulgt ekornspor i snøen - ja, han er her ennå og momser nøtter og frø.

-10 C and some snow and it's perfect to be outside. We made snow angels and followed squirrel tracks in the snow - yes, he is still here munching nuts and seed.


Rødkinnet.

Red cheeks.