Wednesday, July 6, 2011

Svømmende elger / Swimming moose

Mooses out swimming

Her om dagen oppdaget vi disse to elgene som kom svømmende over vannet. De hadde god fart og den ene kom nesten opp på land, før han oppdaget at den andre hadde snudd og svømte tilbake der de kom fra. Så da la han også på svøm tilbake over vannet igjen. Moro for ungene å se :)

The other day we discovered these two moose that swam across the water. They had good speed and one was almost up on land, before he discovered that the other had turned and swam back to where they came from. So then he also swim back across the water again. Fun for the kids to see:)

Mooses out swimming

No comments:

Post a Comment