Sunday, May 29, 2011

På let etter rumpetroll / Looking for tadpoles

Looking for tadpoles

Vi gikk for å se etter rumpetroll, men det var ingen å finne i dammen vår ved myra... Jeg tror nok vi er på let litt for tidlig. Men vi vet de bruker å være her :)

We went looking for tadpoles, but there was noone to be found in our little pond by the bog... I guess it's a bit early to look for them. But we know they use to be here :)

Looking for tadpoles

Heller ikke i bekken...

Nor in the little stream...

No tadpoles, but some mosquito larvae

Det eneste vi fant var noen mygglarver. Ikke fullt så morsomme å se på, men lærerikt lell.

The only thing we found was some mosquito larvae. Not quite as fun to watch, but a lesson in nature as well.

No tadpoles, but some mosquito larvae

No comments:

Post a Comment