Wednesday, February 9, 2011

Snø dag / Snow day

Hoping for the sun to come out... She's behind those snowfilled clouds...

 Vi hadde håp om å se sola i dag... Hun er der bakom de snøtunge skyene.

We had hoped to see the sun today... She's there behind those snow filled clouds.

A few minutes after we hoped to see the sun...

Men skyene overmannet henne... Og noen minutter etter bildet ble tatt, lavet snøen ned igjen...
Det er begynt å klarne opp nå og værmeldingen ser lovende ut, så vi håper å få se henne i helga :)

But the clouds out numbered her... 
And a few minutes after I took the first picture, it started to snow again...
It's starting to clear up and the forcast looks good, so we're hoping to see her during the weekend :)

Feeding the birds

Endre har matet fuglene.

Endre has fed the birds.

Feeding the birdsOg lekt i snøen.
And played in the snow.

No comments:

Post a Comment