Wednesday, December 7, 2011

Endelig litt snø / finally some snow

Finally some snow :)

10 minus og nysnø er perfekt utevær. Vi har laget snøengler og fulgt ekornspor i snøen - ja, han er her ennå og momser nøtter og frø.

-10 C and some snow and it's perfect to be outside. We made snow angels and followed squirrel tracks in the snow - yes, he is still here munching nuts and seed.


Rødkinnet.

Red cheeks.

Wednesday, November 2, 2011

Saturday, October 29, 2011

Sjeldent besøk / Rare visit

DSCN5838


I går hadde vi et sjeldent besøk av et lite ekorn! 
Vi ga det nøtter, så får vi se om det kommer tilbake nå som 
den vet at det fins mat her.

We had a rare visit yesterday by a little squirrel!
We gave it nuts, so we'll have to see if it comes back
now that it knows that there is food here.

DSCN5841


DSCN5835


DSCN5820


DSCN5821


DSCN5823
DSCN5843


DSCN5829

Wednesday, October 26, 2011

Ettermiddagstur / Afternoon hike


Vi har hatt noen nydelige høstdager denne uka. I går hadde vi 10 C, men våkna opp til minusgrader og frost. Men etterhvert kom sola opp og selv om den ikke varmer og temperaturen forble på rundt 0 grader,  så dro ungene og jeg opp i skogen etter skolen idag og grilla pølser. 
Må utnytte de siste solstrålene maks nå før hun forsvinner!

We've had some wondeful falldays this week. Yesterday we had 10 C, but woke up to temperatures below 0 today and frost. But the sun came out after a while and even though she give us no warmth, so the temperature never came over 0 C, the kids and I headed up in the forest  after school and fried some sausages. Have to make the most of these last sunbeams before she leave us!


Sola er så lav på horisonten nå at det er ikke alle steder den kommer til. Så det meste av skogen er dekket av rim.

The sun is so low on the horizon now that it's not all places she can't reach. So most of the forest is covered in frost.


Og når solstrålene treffer rimet, glitrer det så vakkert!

When the sun hits the frost, it sparkles so beautifully!Wordless Wednesday

Sola forsvant like før klokka 16, så da pakket vi sammen og gikk hjem. Med blide unger med røde kinn :) Kan ikke ønske meg mer, bortsett fra at man kanskje kunne hatt sjansen til å gjøre dette oftere midt i uka...

The sun got down just before 4 pm, so then we headed home. With smiling kids with red cheeks :) Can not wish for more, except that one might have had a chance to do this more often in the middle of the week ...

Sunday, October 16, 2011

Planke sti / Plank path

making a path of pallets over the bog

I dag har vi saga, bært, lempa og spikra planke sti over myra. 
Så nå kan vi gå nesten tørrskodd opp til gapahuken :)

Today we have been sawing, carrying, threwing and nailed a plank path across the bog.
So now we can go almost dry shod to the lean-to:)

Monday, October 10, 2011

Vinteren er på vei / Winter is coming


Etter en uvanlig varm og fin høst har vi i helga våknet opp til snø på de høyeste fjelltoppene, minusgrader og hagl. Ingen tvil, vinteren er like om hjørnet.

After an unusually warm and fine autumn, this weekend we woke up to snow on the highest mountain peaks, freezing temperatures and hail. No doubt, winter is just around the corner.

Saturday, September 3, 2011

Telt tur / Camping trip

DSCN5637

Etter noen dager med regn har vi igjen herlige, varme høst dager her oppe i nord :)
Ungene har lenge hatt lyst på overnattingstur i telt, så da benyttet vi anledningen før det blir nattefrost. Turen gikk kun opp til gapahuken vår. Men det var jaggu meg langt nok å gå med alt pikkpakket!

After a few days with rain, we have again glorious, warm fall days here in the north :)
The kids have been wanting to sleep in tents for a long time, so we took the opportunity now before the night frost comes. We just hiked to our lean-to, but it was far enough to go with all our stuff!

DSCN5593

Ungene var flinke å bære sekkene sine selv.

The kids were good to carry their backpacks.

  DSCN5591

På vei over myra fant vi denne bittelille frosken.

When we crossed the bog we found this tiny little frog.


DSCN5626

Leiren vår :) Skogen har ennå ikke begynt å skifte til høstfarger, men blåbærlyngen har begynt å skifte til alle nyanser av rødt - vakkert.

Our camp :) The foreat haven't changed to fall colours yet, but the bluberry heath has started to change into all shades of red - beautiful.

Mushrooms

Skogen er også full av sopp i alle former :) Flotte å se på, men jeg regner med at en del av disse også er ganske giftige. Så ungene har total forbud mot å røre sopp. 

The forest is filled with mushrooms in all kind of shapes :) Beautiful to look at, but I guess some of these are quite toxic. So the kids are not allowed to touch any of the mushrooms.

DSCN5622

Vi fant også denne hengende på under siden av et blad. Aner ikke hva som er inni, men regner med der er en form for puppe som skal overvintre.

We also found this hanging underneath a leaf. I have no idea what's inside, but I expect that it's some kind of pupae that is going to overwinter.

DSCN5598

Donald Duck må være med på tur...

Donald Duck has to come too...

DSCN5629

For det må jo leses litt før leggetid :)

Because one has to read a little before bedtime :)

DSCN5631


DSCN5633


DSCN5634

Tok litt tid før alle ungene roet seg ned og sovnet. Men det ble da en liten stund foran bålet med en kopp te/kaffe før vi også krøp ned i soveposene :)

It took some time before the all the kids settle down and would fall asleep. But we managed to get some time alone by the fire with a cup of tea/coffee before we also crawled ino our sleeping bags.

DSCN5639

Så mye søvn ble det ikke på meg ihvertfall. Å dele et to-manns telt med de to minste viste seg å bli litt trangt. Spesielt når den ene av dem er som en makk i søvne. Han snurra seg fast i soveposen flere ganger. Så da klokka bikka 4, sto jeg like godt opp og fyrte i gang bålet og kokte vann så de andre kunne få seg noe varmt å drikke etterhvert som de stod opp. Tror alle mann var ute av soveposene innen kokka 6... Heldigvis fikk jeg slumre noen timer på sofaen senere på dagen :)

There wasn't so much sleep to get, at least not for me. Sharing a two-mans tent with the two youngest turned out to be a little crowded. Espesially when one of them is twisting like a worm in his sleep. He was twisting and turning so he got all tangled up in his sleepingbag several times. So when the clock had passed 4, I just got up and made a fire and boiled some water so the others could get something warm to drink as they got up. I think they all were out of their sleeping bags by 6... Fortunately I could doze a few hours on the sofa later :)

Friday, August 19, 2011

Steinora

DSCN5520

Vi pakka sekken og la i vei innover mot Steinora i dag. Vi har vært her en gang før for noen år siden.

We packed our backpacks and went for a hike to Steinora today. We've been here before a few years ago.

DSCN5521

Turen innover mot ura byr på mye ulik natur. Tett skog som bøyer seg innover veien og skaper følelsen av en eventyrskog.

The way towards the scree goes through a lot of different scenery. Dense forest that leans towards the road and creates a 'feel' of the enchanted forest.

DSCN5522

Myr.

Marsh landscape.

DSCN5525

Smale stier langs Gumpeelva. Gumpe betyr visstnok ulv på samisk. Så da må det kanskje ha vært mye ulv i denne dalen i gamle dager...

Narrow paths along the river Gumpeelva.  "Gumpe" means wolf in sami. Så I guess there must have been lots of wolves in this valley in the old days...

DSCN5527

Oppover igjennom skogen igjen til man kommer til de første steinene.

Up through the forest again till you meet the first big rocks.


DSCN5526

Her er det bratt ned til elva og vi kan se den lange veien man har gått. Vi begynte å gå enda lenger til venster enn vi ser på bildet. En vei er det ca. 4,5 km. Så ungene har vært kjempeflinke å gå nesten 9 km!

Here it is steep down to the river and you can see the long road we have gone. We started to go even further to the left than we see in the picture. One way it is approx. 4.5 km. So the kids have been very good to walk almost 9 km!

DSCN5528

Inne i selv ura er det veldig vanskelig å gå!

It's very difficult to walk through the scree!

DSCN5530

Under siste istid var Norge dekt av tykk is. I vårt område var isen på sitt mektigste ca tusen meter tykk. Isen representerte ei enorm vekt og gjorde at jordskorpa ble trykt ned. Da isen smeltet ned, lettet vekta og jordskorpa hevet seg. Dette førte til en del bevegelser og jordskjelv. Rystelsene og jordskjelvene var årsaken til mange fjellras og dannelse av det vi i dag kaller ”steinurer”. I perioden for 10 – 11 000 år siden var det særlig stor rasaktivitet som følge av stor landheving.

Det spesielle med Steinora i Gumpedalen er at blokkene som har rast ned fjellsida, ligger oppover begge sidene av elva i dalbunnen. Steinblokkene er svært store, noen over 15 m i diameter. Blokkene kan ikke ha rullet nedover dalsida og opp på motsatt side. Mer sannsynlig er det at disse har rast ned på den 100 meter tykke isen som låg i dalbunnen på slutten av istida. Blokkene sklei på isoverflata over mot andre dalsida. Isen smeltet nå bort der den lå. Steinblokkene som hadde sklidd lengst ut på isen, ble liggende i skråningen på motsatt siden av dalen.

During the last Ice Age, Norway was covered by thick ice. In our area the ice was at its most powerful about a thousand meters thick. The ice represented a tremendous weight and pressed down ​​the earth's crust. When the ice melted down, the weight lifted and the earth's crust rose. This led to a number of movements and earthquakes. Tremors and earthquakes were the cause of many mountain landslides and the formation of what we today call  "stacks". During the period for 10 - 11 000 years ago, it was particularly large landslide activity due to extensive land rise.


The special Steinora in Gumpedalen (Gumpevalley) is that the blocks that have fallen down the mountain side, is laying up both sides of the river valley. Stone blocks are very large, some over 15 meters in diameter. The blocks can not have rolled down the valley and up the opposite side. More likely it is that they have fallen down on the 100-meter-thick ice that lay in the valley at the end of the Ice Age. The blocks slipped on the ice surface of the second valley. The ice melted away now where it lay. Stone blocks that had slipped far out on the ice, was lying on the slope on the opposite side of the valley.

DSCN5531

Dette er en av de lengste stiene laget av vedstykker som er laget på turen. Kjempefint å kunne gå hele veien uten å bli våt på føttene :)

This is one of the longest paths that are made of wood. It's great to be able to walk through those wet parts without getting your feet wet :)

DSCN5532

Godt med en matpause før vi tar fatt på den siste biten hjem.

Great with a break and lunch before we walk the last bit home.

Sunday, August 7, 2011

Bærplukking / Berry picking


Vanskelig å skjule at man har vært og plukka blåbær idag...

Hard to hide that we've been picking blueberries today...


Været har skifta og det er blitt kjøligere med kun 10 C. Lufta har ennå ikke fått den skarpe lukta av høst ennå, men den er nok like om hjørnet... Jeg ser fram til det siden det er favoritt årstiden min :) Er godt å være ute i skogen uten alle fluene.

The weather has change and it's a bit chilly with only 10 C these days. The air hasn't got that sharp, crisp smell of fall yet, but I guess it's just around the corner... I look forward to it though as it's my favourite season :) It's great to be out in the forest without all the flies.


Skogen var full av blåbær og jeg kom over et sted med mye store bær :)

The forest was full of blueberries, and I came over a path were they was big :)


Vi plukka også krøkebær. Jeg skal lage saft av dem.

We picked black crowberries to. I plan to make "saft" from it. It's a juice you mix with water.


Nå trenger jeg bare å finne energien for å renske all bæra, så jeg kan begynne å lage saft og kanskje syltetøy i morgen. Jeg skal fryse de aller største bærene som de er så vi har å lage pai av :)

No I need to find the energy to clean all the berries so I can start to make "saft" and perhaps some jam tomorrow. I'll freeze the biggest blueberries as they are so we can make pai from it :)

 Vi møtte også på et par indianere i skogen :) Jeg tror de jakta på bjørn og ulv.

We also came across some indians in the forest :) I think they were hunting bears and wolves.


Neste bær vi skal ut og plukke er tyttebær. Men de trenger noen uker til før de er modne.

The next berry to pick is lingonberries. But they need a few weeks before they are ripe.