Thursday, December 30, 2010

Endelig vær for å ake, gå på ski, skøyter og snølykt bygging / Finally weather for sledding, skiing, skating and snow lanterns :)


No comments:

Post a Comment