Friday, December 10, 2010

Elger & Snø engler / Mooses & Snow angels

Moose

Vi har hatt fire elger på jordet nedenfor huset vårt enhel uke. Det er en mor med to kalver og en eldre kalv som følger etter henne. Ungene har syntes det har vært veldig spennende om morgenene når de har stått og venta på skolebussen - de hører at elgene går og spiser, men de ser dem ikke ;)

We've had four mooses spending time on the field below our house the whole week. It's a mother with two calves and her older calv that is following her. The kids have been a little thrilled when they have been waiting for the school bus in the mornings - hearing the mooses walk and eat, but not seeing them ;)

Making a snowangel

Vi har fått mye snø i løpet av natta - så endelig kunne vi lage snø engler :) Det er fortsatt ganske kaldt, -17C, så snøen er helt tørr.

And we got lots of snow during the night - so finally there could be made snow angels :) It's still cold though, -17C, so the snow is all dry.

Finally some ice to skate on ;)

Eiri kunne endelig finne fram skøytene ;) Isen er på gårdsplassen, og hun syntes ikke det var så gøy å måke snø, så banen ble veldig liten...Jeg tror isen på vannet er tykk nok også med all kulden vi har hatt i det siste. Så kanskje vi må måke en bane for ungene der. Jeg liker ikke å gå på isen - å vite at det er mye kaldt vann under den er ikke noe særlig...

Eirin could finally put on her skates ;) It's in our yard and it was not so fun to shovel snow, so the rink got very small... I think the ice on our lake is thick enough too with all the low temperatures we've had lately. So maybe we'll have to shovel a rink for the kids there. I don't like to walk on ice very much - knowing it's lots of icecold water beneath it...