Friday, August 6, 2010

Øyenstikker og bro bygging / Dragonfly and bridge building


Ungene klarte å fange en øyenstikker. Sjekk Endre - det er første gang han ser en  :)

The kids managed to catch a dragonfly. Look at Endre's face - it's the first time he sees one :)
Tidligere i uka var gutta opptatt med å bygge bro over den lille bekken vi må krysse (hoppe over) når vi går opp til gapahuken vår. Og idag bestemte de seg for at de måtte ha et skilt.

Earlier this week the boys have been busy building a bridge over a little creek we have to cross (jump over) when we go hiking up to our lean-to. And today they desided to make a sign. Translated it means "Creek Bridge".

No comments:

Post a Comment