Sunday, June 20, 2010

Det føles ikke som sommer... / it dosn't feels like summer...


Regnet har hølja ned i dagevis nå, og temperaturen har så
vidt vært over 5 grader... Så det er ikke mye som minner om sommer her.

The rain have been pouring down for days now, and the temperatures have
bearly been over 5 C... so there isn't much that reminds us about summer here.


Men til tross for at regnskyene hang tunge nedover fjellsidene,
pakka vi sekken og gikk til skogs :) Og vi hadde noen kjempefine
timer hvor det faktisk ikke regna i det hele tatt :) Ungene utforska
en liten bekk, vi fant mange fine små blomster og spiste nista.

But despite the rainclouds that was hanging heavy down the
mountains, we desided to pack the backpack and headed out in the
forest :)
And we had some great hours where it actually didn't rain at all :)
The kids explored a little creek, we found some small
beautiful flowers and ate our lunch.

Gutta boys :)


Hvitlyng

Greplyng

Fjellfiol