Friday, December 10, 2010

Elger & Snø engler / Mooses & Snow angels

Moose

Vi har hatt fire elger på jordet nedenfor huset vårt enhel uke. Det er en mor med to kalver og en eldre kalv som følger etter henne. Ungene har syntes det har vært veldig spennende om morgenene når de har stått og venta på skolebussen - de hører at elgene går og spiser, men de ser dem ikke ;)

We've had four mooses spending time on the field below our house the whole week. It's a mother with two calves and her older calv that is following her. The kids have been a little thrilled when they have been waiting for the school bus in the mornings - hearing the mooses walk and eat, but not seeing them ;)

Making a snowangel

Vi har fått mye snø i løpet av natta - så endelig kunne vi lage snø engler :) Det er fortsatt ganske kaldt, -17C, så snøen er helt tørr.

And we got lots of snow during the night - so finally there could be made snow angels :) It's still cold though, -17C, so the snow is all dry.

Finally some ice to skate on ;)

Eiri kunne endelig finne fram skøytene ;) Isen er på gårdsplassen, og hun syntes ikke det var så gøy å måke snø, så banen ble veldig liten...Jeg tror isen på vannet er tykk nok også med all kulden vi har hatt i det siste. Så kanskje vi må måke en bane for ungene der. Jeg liker ikke å gå på isen - å vite at det er mye kaldt vann under den er ikke noe særlig...

Eirin could finally put on her skates ;) It's in our yard and it was not so fun to shovel snow, so the rink got very small... I think the ice on our lake is thick enough too with all the low temperatures we've had lately. So maybe we'll have to shovel a rink for the kids there. I don't like to walk on ice very much - knowing it's lots of icecold water beneath it...

Sunday, November 21, 2010

I skogen / In the forest

DSCN4293

det har vært uker siden sist vi var i skogen, så idag pakka vi sekkene og kom oss ut.

It's been weeks since we've spent time in the forest, so today we packed our backpacks and headed out.

DSCN4295

Det er få ting som er så godt som en varm kopp te, skiver med ost og et bål :)

And there is nothing like a cup of  tea, some slices of bread with cheese and a fire :)

mosaic2f59cc1a24be73980b5d18a3fed53eb9e3eac6e8

Vi stekte skiver i panna også ;) Og selvfølgelig var det sjokolade.

We even made panfried toast ;) And ofcourse there was chocolate.

mosaic42633b299851110f0e43261098ac9d35e2bb8f07

Og mye leking :)
Vi har ikke så mye snø ennå, men akkurat nok for aking.

And lots of playing :)
There ain't much snow, but enough for sledding.

DSCN4310

Våte votter til tørk ved bålet ;)

Wet mittens by the fire to dry ;)

Sunday, September 19, 2010

Høsten er min favoritt årstid / Fall is my favourite season

Det har vært en uke med fantastisk høst vær. Vi har hatt temperaturer opp rundt 15 C, så det har vært flott å tilbringe tid ute. Ungene og jeg var på en lokal barneklubb torsdag. Og Endre var dryppende våt etter å ha lekt i vannet, kastet stein og lett etter skatter :) Eirin var bare et stort, stort smil da hun red på  hesten Salt & Pepper :)
I går var vi oppe ved gapahuken og plukket bær. Vi plukket blåbær, tyttebær og krekling. Vi lager syltetøy av blåbær og tyttebær.  Jeg kommer til å lage saft av krekling.
Mens vi var i skogen, kom noen sauer ganske nær, og ungene klarte å klappe en av dem før de løp bort. Og ingenting smaker så godt som lunsj laget over åpen ild! Vi hadde fishcake burgere;)

It's been a week with some wonderful fall weather. We've had temperatures up around 15 C, so it's been great to spend time outside. The kids and I was on a local childrens club on Thursday. And Endre was soaking wet after playing in the water, throwing stones and looking for treasures :) Eirin was just a huge, big smile after riding the horse Salt & Pepper :)
And yesterday was spent by the lean-to picking berries. We picked blueberries, lingonberries and black crowberries. We make jam of the blue - and lingon berries. We use lingonberry jam as a accessory to meat dinner. Like meatcakes in gravy or game meat. I'm going to make syrup of the crowberries.
While we were in the forest, some sheep got close and the kids managed to pet one of them before they ran away. And nothing tastes as good as lunch made over an open fire! We had fishcake burgers ;)

DSCN4078


DSCN4075


DSCN4076


DSCN4069


DSCN4070


DSCN4086


DSCN4088

Sunday, September 12, 2010

Denne helga har vi... / This weekend we've...

Foggy morning

...våkna opp til tåke rundt oss hver morgen.

...been waking up to fog all around us each morning.

Dew in a spider web

...funnet perler av dugg i edderkopp spinn.

...found pearls of dew in spider webs.

Crowberries

...plukka bær.

...been picking berries.

Blueberry crumble pai with vanilla icecream :)

...spist blåbær smuldre pai med vaniljeis. Oppskrift her.

...eating blueberry crumble pai with vanilla icecream. Recipe here.

Spider with very long legs

...sett på edderkopper med veldig lange ben.

...watched spiders with very long legs.

Fall colours - almost all the colours in the rainbow

...gleda oss over høsten!

...enjoyd fall!

Sunday, August 22, 2010

Ved havet / By the sea

DSCN3914

I går hadde vi denne utsikten mesteparten av dagen.

Yesterday we had this view most of the day.

DSCN3916


DSCN3921

Inegn fikk større fisk enn denne... Men ungene brydde seg ikke. 
Den morsomste delen er å få napp, ikke hvor stor den er ;)

No one got a fish bigger than this... But the kids didn't care. 
The fun part is to catch one, not the size ;)


DSCN3923

Endre hadde ikke tålmodighet til å fiske, så han leita etter andre skatter.

Endre didn't had the patient to fish, so he looked for other treasures.

DSCN3924

En femarmet sjøstjerne.

A five armed sea star.

DSCN3930

Eirin fikk også en liten fisk :)

Eirin catched a tiny fish too :)

DSCN3931

Og noen fikk denne - en stygg sjøpølse.

And someone got this - a ugly sea cucumber.

DSCN3939

Flere av Endres skatter. Tomme kråkebolle skjell.

More of Endre's treasures. Empty sea urchin shells.

DSCN3934

Og i hull og sprekker vokser det bittesmå blomster. Jeg vet ikke hva denne heter... 
Kanskje en av dere vet??

And in gap and holes there are some tiny little flowers growing. I'm not sure what flower this is...
Maybe some of you know??

DSCN3937

Goldmoss Stonecrop (Bitterbergknapp)
DSCN3936

Drug Eyebright (Vanlig øyentrøst)

Friday, August 6, 2010

Øyenstikker og bro bygging / Dragonfly and bridge building


Ungene klarte å fange en øyenstikker. Sjekk Endre - det er første gang han ser en  :)

The kids managed to catch a dragonfly. Look at Endre's face - it's the first time he sees one :)
Tidligere i uka var gutta opptatt med å bygge bro over den lille bekken vi må krysse (hoppe over) når vi går opp til gapahuken vår. Og idag bestemte de seg for at de måtte ha et skilt.

Earlier this week the boys have been busy building a bridge over a little creek we have to cross (jump over) when we go hiking up to our lean-to. And today they desided to make a sign. Translated it means "Creek Bridge".

Sunday, August 1, 2010

En liten tur / A little hike

Etter en veldig regnfull dag i går, måtte vi bare få maurene ut av buksa på ungene ;)  So vi gikk på tur. Vi laga et nytt "leketøy" - et par tau for å balansere på.

After a very rainy day yesterday, with the rain pouring down, we had to get those ants out of the kids pants ;) So we went hiking. We made a new "toy" - some ropes to practise the balance on.

DSCN3770

Kleggen har kommet med varmen :( Her udersøker Endre en etter at den er blitt klaska til.

The tabanus and deer flies have come with the heat :(  Here's Endre examining one after it's been hit.

DSCN3773

Myra er full av moltekart :)

And the bog is full of unripe cloudberry :)

Monday, July 26, 2010

Rødbergvarden & Aglapsvika

DSCN3743

Endelig kom det litt sol og varme her i nord :)
Så vi benytta anledninga og kom oss ut på tur i går.
Turen gikk til Rødbergvarden, en av de lette
toppene i Ti på topp.

Finally some sun and warm weather came to 
the north part og the country :)
So we had to take advantage of it and went hiking yesterday.
We hiked to Rødbergvarden.

DSCN3746
DSCN3745


Det var ikke mange bakker å gå, men en hadde
da fått et navn :)

There wasn't a lot of hills to climb, but
one had got a name :)

DSCN3731

Men selv om det hverken var særlig bratt eller veldig langt,
så var det godt for små føtter å få hvile seg litt på slutten ;)


But even if it wasn't either very steep or very long,
was it good for small feet to get a rest at the end ;)

DSCN3742

Toppen med varden er i sikte.

The top with the beacon in sight.

DSCN3737

Endelig på toppen!
Og utsikten er utrolig flott!
Finally on the top!
And the view is great!

DSCN3733DSCN3734DSCN3735DSCN3736DSCN3739DSCN3741

På vei hjem igjen :)
- Første mann ned ;)

On the way home :)
- Who's first down ;)

Aglapsvika

På tur hjem stoppa vi i Aglapsvika hvor vi kosa oss 
på stranda helt for oss selv. Var litt for kaldt for badinga...

On the way home made we a stop on the beach in 
Aglapsvika. We had the beach all to our self. It was a
bit cold for swimming though...

AglapsvikaAglapsvika