Wednesday, October 7, 2009

Den første frosten / The first frost

frost1

Den første frosten kom i helga... Da våkna vi til en verden dekket av rim.
Myra var plutselig hard å gå på og lufta var blitt skarpere.


The first frost came this weekend... We woke up to a world covered in rime.
The bog was suddenly hard to walk on and the air was sharper.
frost3

Men sola kom litt ut på dagen og alt ble med ett vått...

But the sun came out during the day and turned everything wet...

making dinner

Og på slike litt kalde dager, er det godt med varm middag lagd på primus ;)

And on these, a little cold days, it's good with warm
dinner cooked over a primus ;)

No comments:

Post a Comment