Monday, June 29, 2009

En dag på stranda / A day at the beach

cabin

Vi hadde leid denne hytta i helga og kjørte opp dit på fredags ettermiddag. Alt var greit så lenge vi var utendørs og lekte. Men med en hytte som hvem som helst kan leie, vil det nok alltid være noen som ikke bryr seg noe særlig med å gjøre rent etter seg... Og jeg tror det må være flere år siden sist det har vært vasket rundt her... Så da vi gikk inn for å spise kveldsmat begynte ungene å leke i senger og sofa, og da ble lufta fyllt med støv. Resultatet av det var at Endre ble tett i luftveiene. Vi tok ingen sjanser på at han skulle få et astma anfall av det hvis vi ble :( Så vi pakka sammen og dro hjem.

We had rented this cabin for the weekend and went up to it Friday afternoon. After playing outside for hours until bedtime, everything was just fine. But with a cabin that everyone can rent, I guess there will always be someone that don't bother to clean up after oneself... And I think it must be years since last time this cabin has been washed down from roof to floor... So when we went inside and the kids started to play in the beds and sofa, the air got filled with dust... The result, Endre got thight in his chest, and could have gotten an asthma attack if we had stayed :( So we just had to pack up and drive home.


A day at the beach

Men helga ble fin alikevel :) Lørdag dro vi til Aglapsvik hvor det er en flott
strand. Vi har vært her før ;) Og kommer nok garantert til å dra dit flere ganger.

But the weekend turned out great still :) Saturday we went to Aglapsvik
where there is a great beach. We've been here before ;) And will most
certain go back several times.

blue mussels

Det var fjære sjø så deler av stranda var dekket av store
steiner dekket av små blåskjell.

The tide was low so one part of the beach was filled with
big rocks covered with little blue mussels.

Cockle or "Heart shell" as we call them in Norway.

Hjerteskjell.

Cockle or "Heart shell" as we call them in Norway.

Sandskjell / Blunt gaper

Sandskjell.

Blunt gaper
.

Fjærmakk bæsj / Sandwrom cast

Fjæremakk bæsj.

Sandworm cast.

Tangloppe / Amphipoda (scud)

Tangloppe.

Amphipods ( scud).

The "egg bag" from a common whelk

Eggkapsel fra kongesnegl.

The "egg bag" from a common whelk.

Ærfugl / Common Eider

Det var flere ærfugl mammaer med ungene sine ute
og svømte, men ingen pappafugler å se. Litt synd da de har en flott farge.

There was several common eider mams with kids swimming, but
no dads. A bit sad because they have some great colors.

Wednesday, June 24, 2009

St.Hans aften / Midsummer

rainclouds

Selv om regnskyene hang tunge og svarte over fjellene rundt oss,
hadde vi sol hele ettermiddagen. Vi gikk opp til hytta vår og
grilla og kosa oss til ut på kvelden. Da forsvant sola og mygga kom frem...
og da pakka vi sammen og gikk hjem.

The rainclouds was hanging black and heavy over the mountains around us,
but we had sun the entire afternoon. We went up to our cabin and had
a barbeque. The kids had a great time. But when the sun disappeared the
mosquitos came... so we packed our things together and went home.

endre.

Endre plukker blomstene til skrubbær, eller grisebær som vi kaller dem.
da jeg var liten kalte vi dem for "kaffe blomster" pga at de svarte
blomsterhodene ligner på kaffegrut ;)

Endre is picking the flowers to the bunchberry. When I was little we used to
call them "coffee flowers" because the black flowerheads
looks like grounded coffee ;)

Findings


endre


ride home

Saturday, June 20, 2009

På let etter rumpetroll / Looking for tadpoles

Looking for tadpoles

Vi har en bitte liten dam i skogkanten ved myra, og der bruker det å være
masser av rumpetroll hvert år.

We have a tiny little pond by the bog, and we
can find tadpoles there each year.
Tadpoles

Som dere ser er det ikke mye vann
i denne lille dammen, selv etter en uke med regn...
Så den tørker som regel ut i løpet av sommeren. Forhåpentligvis
rekker noen av disse små rumpetrollene å bli til småfrosk før det skjer.

As you can see there is not much water in this little pond, even
after a week of rain... So it dries up every summer. We hope some of
these little tadpoles grows up to be small frogs before that happens.

Tadpoles

Her har Endre klart å få noen opp i kanna si :)

Here Endre has managed to get some up in his pot :)

Walking in our backyard

Etterpå gikk vi en tur på enga og så etter blomster og småkryp.

Afterwards we went for a walk at the meadow looking for
flowers and bugs.
Walking in our backyard.

Gresset begynner å bli høyt nå og det lukter så godt!

The gras starting to get high now and it smells so good!

Walking in our backyard

Monday, June 15, 2009

Vanlig frosk / Common frog

finding a little common frog


Siden det regner så er det lettere å finne frosker nå.
Her har ungene funnet en vanlig frosk.

Since it's raining it's easier to find frogs.
Here is a common frog that the kids found.

Common frog

Vanlig frosk (Rana temporaria) er den vanligste froskearten i Norge. Den kan bli ca. 7-10 cm lang, og har en butt snute. Fargene varierer en del med temperaturen, men undersiden er lys (gjerne med mørke flekker) og oversiden brun, rødbrun eller gråbrun med mørke tegninger, særlig på bakbeina. Vanlig frosk finnes over hele landet opp til 1000 meter over havet. Arten er den amfibiearten som finnes lengst nord i Eurasia og er en robust art med små krav til leveområdene. Her i nord foretrekker arten å gyte i dammer med en relativt grunn, soleksponert strand, men den gyter også i tjern og gårdsdammer. Vanlig frosk finnes sjelden i dammer med fisk, og egg og rumpetroll tåler ikke like surt vann som spissnutet frosk. Vanlig frosk gyter derfor fortrinnsvis i midlertidige vannsamlinger, derav artsnavnet temporaria (midlertidig).

I april-mai (avhengig av klima) samles begge kjønn til gyting i gytedammen så snart isen går. Hannen lokker med en vedvarende knurrende "rrrrrrrr". Hunnen legger de 400-2000 eggene i faste geléklumper. Eggklasene vil oftest synke til bunnen, men flyter gjerne opp i senere faser av utviklingen. Larvene (rompetrollene) går på land i juli-august og blir kjønnsmodne etter 2 til 3 år. Arten overvintrer som oftest på bunnen av en dam eller bekk, der den puster med huden for å få oksygen.


Common frog


The Common Frog, Rana temporaria also known as the European Common Frog or European Common Brown Frog is found throughout much of Europe as far north as well north of the Arctic Circle in Scandinavia and as far east as the Urals, except for most of Iberia, southern Italy, and the southern Balkans. The furthest west it can be found is Ireland, where it is an introduced species. Common frogs are active almost all of the year, only hibernating when it gets very cold and the water and earth are consistently frozen. Common frogs hibernate in running waters, muddy burrows and can hibernate in layers of decaying leaves and mud at the bottom of ponds. The fact that they can breathe through their skins allows them to stay underwater for much longer periods of time when they are hibernating. Common frogs breed in shallow, still, fresh water such as ponds, with breeding commencing in March. The adults congregate in the ponds, where the males compete for females. The courtship ritual involves croaking, and a successful male grasps the female under the forelegs. During the mating season the males can be recognised by a darkened swelling, the nuptial pad on their 'thumbs'. The females, which are generally larger than the males, lay up to 4000 eggs which float in large clusters.

Senja Familiepark

up the hills to find some animals

På lørdag dro vi til Senja Familiepark. Der har de masser av
dyr som ungene kunne se på :)

We went to Senja Familiepark on Saturday. They have lots of
animals for the kids to look at :)
angora goat

Nederst i bakken var det en gjeng med angora geiter.

At the bottom of the hill we met a gang with angora goats.

angora goat baby

En geitekilling.

A baby goat.
feeding the angora goats

De var ikke så intereserte i oss, men da vi ga dem greiner med
bjørkeblader ble det trengsel ved gjerdet.

They didn't pay us much attention, but when we gave them
branches with birch leaves it became crowdy at the fence.
feeding the angora goats


lama

Lamaen Ludde lå bare og kosa seg i solvarmen.

Ludde the llama just laid and enjoyed the sun.

mini pig

Endre var helt vill da vi kom til minigrisen :)
Skulle ha hatt oss en slik...

Endre loved the miniature pig :)
We should had one..
no farm without sheeps

Og det er jo ikke engård uten sauer ;)

And it's no farm without sheeps ;)

rabbits

Kaniner var det også. I alle størrelser og varianter. Siden Endre er
allergisk tok vi ikke sjansen på å ta de ut for å kose med dem...

And there were rabbits. In all kinds of size and variations. Since Endre is
allergic we didn't take the chance to take one out for a cuddle...
noas sjark

Endre på lekeplassen i Noas sjark ;)

Endre at the playground in Noas sjark. It's a pun on Noah's ark.
A sjark is a norwegian fishingboat.

cute

Den nyeste attraksjonen i parken er dette muldyr føllet. Som var veldig sjy.
Her er hun med mammaen sin Luna som er en shetlandsponni.

The newest attraction in the park is this mule foal. Which was very shy.
Here she is with her mum Luna.

the little mule is so shy


the angora goats was the funniest animal

Mye plass å springe på.

Lots of space to run at.

the donky loved dandelions

Her er pappaen til muldyret - eselet Jacob.

Here's the mule foal's dad - the donkey Jacob.

donky and a horse

Han og shetlandsponnien Balder elsket å få løvetenner
av ungene.

He and the shetland pony Balder loved to get dandelions from the kids.

the kids had such a great time, we need to go back here!

Vi hadde en kjempefin dag og kommer garantert
tilbake senere i sommer!

We had a great day and will definitely come back
later in the summer!

Thursday, June 11, 2009

Fugleungene vokser / The baby birds are growing

on the way to check out the baby birds

Vi måtte opp og se hvordan det gikk med fugleungene i dag.
Redet ligger helt nede ved bakken ved treet som Erlend og Eirin
er på vei mot. Klikk på bildet for å se bedre.

We had to see how the baby birds were doing today.
The nest is on the ground at the tree the kids are going too.
Click on the picture to look better.

the baby birds have started to get feathers

Og de hadde det bra. De har begynt å få fjær og har vokst mye på disse få dagene.

And they were doing fine. They've started to get feathers and have grown
a lot these few days.
mummy or daddy bird

Vi vet ikke hvilken fugleart det er, men vi tror det er en gråtrost. Her er mamma elle pappa
fuglen som passet godt på, og som ikke var så veldig glad
for at vi var å kikka...

We don't know what kind of bird this is, but we think it's a fieldfare. Here's mammy or daddy
bird watching us, and they were not very happy over us being here
looking at the nest...

Saturday, June 6, 2009

Endelig fint vær / Finally great weather

My boys :)

Etter å ha hatt regn i dagevis (uker), letta endelig været i dag. Så selv om det til tier var en ganske kald nordavind i dag, pakka vi sekkene og gikk i skogen.

After days (weeks) with rain, the weather got better today, And despite some cold wind we packed our backpacks and headed out in the forest today.

A break on the big rock

Jentene har seg en pause på "stor steinen" på tur opp.

The girls are having a break on our "big rock" on the way up.
The forest has turnes green and our little cabin blends in perfectly

Skogen er endelig blitt grønn, og hytta går nesten i ett
med skogen.

The forest has finally turned green and the cabin
blends in with the forest.

The bog is covered with cloudberry flowers!

Myra er full av multeblomster. Så vi får håpe at
det blir like mange multer.

The bog if covered with cloudberry flowers.
So we just hope it will be just as much cloudberries.
Multe / Cloudberry

Multebær blomst

Cloudberry flower
Flowers

Dvergbjørk / Dwarf Birch

Deler av myra er også dekka av dvergbjørk.

Parts of the bog is covered with dwarf birch.


Begerlav / Cup lichen
Vi fant også flere sorter lav og mose. Dette er begerlav.

We found several kinds of mosses and lichens. this is cup lichen.

Mosses and lichens

Jeg er ikke så sikker når det kommer til å navngi mose
og lav. men nederst til høyre er i allefall reinlav.

When it comes to knowing the names of mosses and lichen,
I'm not good. But I know that the one at the bottom to the
right is reindeer lichen.

There is still some snow left on places with little sun

Og ennå kanen finne steder med snø der sola ikke kommer så godt til.

And there is still some spots with snow left on places with very little sun.

Kjuke

Kjuke.
Ein hard gråleg sopp som gror på bjørk og som til slutt tar knekken på treet.
Namnet har han etter det mjuke filtaktige stoffet i midten som blei brukt til å fanga opp gnistar når ein i gamle dagar slo stål mot flintstein for å få eld.
Det blei og brukt til å stansa blødningar.

"Kjuke"
It's a hard grey fungus which grows on birch and finally kill them. In the old days they used the soft material in the middel to catch the sparks when using flint and steel to make fire. They also used it to stop bleeding.

Butterfly

Og de kan også bli til vinger på en sommerfugl ;)

And they can be wings of a butterfly ;)

A fairy house..?

Huset til skogsalvene..?

The house of the forest faries..?

A little nest with bird babies :)

Og på tur hjem fant ungene dette lille redet med bittesmå fugleunger
like ved skogs stien. Så her må vi nok opp å sjekke om de vokser opp.

On our way home the kids found this little nest with tiny little bird babies
just beside the path. So we have to go up and chech if they grow up.