Monday, August 25, 2008

Søndagstur / Sunday hike

sand1

Når høsten viser seg fra sin beste side med sol og varme, må jo dagen utnyttes. Så da blir det skogstur ;) Denne gangen på nye stier. Vi begynte å gå innerst i Sandvika.

When the fall show itself from the good side with sun and warmt, the day has to be used. So we went on a forest hike ;) This time on new paths.

sand2

Selv om minstemann kunne sitte i vogna det meste av veien, er det godt å strekke på beina innimellom. Og da kan det jo være lurt med litt "bensin" i form av litt godteri ;)

Even if the little man could sit in the carriage most of the time, it's good to stretch ones feet inbetween. And then some "fuel" can be good to have ;)

sand3


sand4

På hjemveien var eirin sliten i beina og fikk sitte på med pappa :)

On the way home Eirin got tired and got to ride with daddy :)

sand5

Det var godt å komme tilbake til parkeringsplassen hvor det var vind. Ungene hadde det moro med å kaste stein i vannet og så etter småfisk.

And it was refreshing to get back to the parking lot wth some wind and the lake. The kids had some fun time throwing rocks and looking for fish.

sand6

Saturday, August 23, 2008

På leting etter høsten / Looking for fall

Fall


Vi har vært på leting etter høsten i dag ;) Og den var ikke langt unna. Skog og planter har begynt å kle seg i rødt, oransje og gult.

We've been out looking for the fall today ;) And it was not far away. The trees and plants are starting to get dressed in red, orange and yellow.

Berries

Og skogen bugner av bær i år! Vi hadde ikke med oss noe å plukke i, så det får vi gjøre en annen dag. Her er det blåbær med rød og grønn lyng, blokkebær - som er både stor og mye av, krøkebær, grisebær og tyttebær.

And the forest is laden with berries! We didn't bring anything to pick berries in, so we'll have to do that another day. Here's bilberries with red and green laves, bog bilberries - which are big and lots of, crowberries, bunchberries and lingonberries.

røsslyng

Og røsslyngen står lilla og vakker på myra!

And the calluna stands purple and beautiful on the bogs!

høst

De to eldste og jeg gikk oss en lengre tur oppover lia, og der så vi tydelig at lauvet på trærne beynner å gulne.

The two oldest and I hiked further up the hillside, and we could see that the leaves on the trees starts to fade.

høstblad5

Flott utsikt!

Great view!

Monday, August 4, 2008

Helga vår / Our weekend

telttur5

Vi har lenge gått med tanker om å dra på telttur med ungene, men det har som regel blitt med tanken... Men i sommer har vi kjøpt soveposer til alle sammen så vi håper vi får oss noen flotte turer før snøen kommer. Vi har et stort militærtelt fra USA som vi pleier å ha oppe både sommer og vinter. Det står på enga kun et steinkast fra huset, så det var en bra førstegangs telttur for oss. Kort vei hjem om noen skulle skjære seg ;)

We have wanted to go camping in tents with the kids for along time, but it has just been with the thought... But this summer we have bought sleepingbags for all of the kids, so now we are hoping for some great trips before the snow. We have a large military tent from USA which we use to put up both summer and winter. We have it on the meadow just behind our house, so it was a great first time tent trip for us. Short way home if anything should go wrong ;)

telttur2

I og med at teltet er så nært huset, tok vi ikke med oss soveposer og kveldsmat før det nærmet seg leggetid. Her er det Endre som skal ha seg en kopp te.

Since the tent is so close to the house, we didn't grab our sleepingbags until it was close to bedtime. Here is Endre picking his tea to go with supper.

telttur1

Dette er nok ikke så vanlig syn på telttur tror jeg. Men siden vi var nært huset kunne vi ha innlagt strøm med de fasiliteter det gir ;)

This is not a usual sight in a tent I guess. But since we was close to the house we could have electricity with those facility that gives ;)

telttur3

Endre sovnet fort, så lenge smokken og kosekluten er med. De to andre brukte nok litt lengre tid med lesing av Donald Duck, samt litt knuffing og dytting. Noe som førte til litt omrokkering av liggeplasser ;) Men vi hadde en fin natt og Eirin er allerede begynt å spørre om når tid vi skal sove i telt igjen.

Endre felt aslepp fast, as long as his pacifier and the cosycloth is with him. The other two used longer time with Donald Duck reading and some pushing and teasing. Which lead to some rearranging of the sleeping places ;) But we had a great night and Eirin has already starting to ask when we are going to sleep in a tent again.

telttur4


sea3

Søndag etter å ha ryddet inn soveposer og diverse fra teltet, dro vi på tur til havet sammen med mamma og søsknene mine. Vi fant oss en fin plass hvor ungene kunne leke. Her grilla vi mat og kosa oss i flere timer. Denne plassen er også en fin plass hvis en vil fiske, så jeg tror nok vi kommer tilbake om ikke lenge :)

Sunday after clearing up sleepingbags and other stuff from the tent, we went on a trip tp the sea with mu mum and my brother and sister. We found a great spot where the kids could play. We grilled meat and had a great time for hours. This spot is also great if you want to fish, so I guess we'll be back soon :)

sea4


sea5

Friday, August 1, 2008

Moltebær tur / Cloudberry picking

moltebærtur1

I går ettermiddag tok jeg Erlend og Eirin med meg for å se etter molter. Det er et par små myrer i skogen her hos oss ;)

Yesterday I took Erlend and Eirin with me to look for cloudberries. There is a couple of bogs in the forest ;)

moltebærtur2

Erlend liker å lete etter sommerfugler. Og denne tilhører Perlemorvinge familen, er usikker på akkurat hvilken sort det er for de er så like...

Erlend like to look for butterflies. This one belongs to the Perlemorvinge family, I'm not sure about the name of this one because they are so similar...

moltebærtur3


moltebærtur4

Og vi fant molter! De fleste er ennå ikke modne, så vi må nok ta oss en tur over helga og plukke mer. Såfremst ingen andre kommer oss i forkjøpet ;)

And we found cloudberries! Most of them are not ripe yet, so we have to look for more over the weekend. Hoping that noone else has plucked them before us ;)

moltebærtur6

Det å være på tur sammem med barn gjør turen veldig annerledes enn når vi bare er voksne. Selvsagt kjenner vi også de ulike luktene fra myr, skog og eng. Men jeg blir så glad når jeg hører ungene si: "Mamma, så godt det lukter her!" Og det igjen gjør meg mer oppmerksom på skifte av lukter når vi skifter terreng. Mens myra lukter lyng, molter og jord, så lukter skogen friskt av bregner. Og enga bak huset lukter søtt av mjødurt.

Hiking with the kids makes the hike so much more different than being just grown ups. Ofcourse do I smell the different scents from the bog, the forest and the meadows. But it makes me so happy hearing the kids saying: "Mom it smells so good here!" And that again makes me more attentive on the changes of scents when we go from one terrain to another. While the bog smell of heath, cloudberries and mould, the forest smell of ferns. And the meadow behind our house smell sweet of meadowsweets.

moltebærtur5

Pauser må til selv på bærtur :) Sjokolade og vann og ungene er fornøyde.

We need breakes on berrypicking trips too :) Chocolate and water and the kids are happy.

moltebærtur8


moltebærtur7

Ikke bare blir man mer oppmerksom på lukter og lyder sammen med barn i skogen, ungene finner og legger merke til så mye mer enn vi voksne. Vi har vel en tendens til å bare gå fremover for å komme oss til målet... Så i går så vi trær som elgene har spist barken av og hull i en trestamme etter en hakkespett :) Ting jeg nok hadde gått rett forbi hadde jeg vært alene...

There is not just scents and sounds we get more attentive about when being with the kids in the forest. The kids find so many more exciting things than us. I guess we have a tendency to just walk forward to the goal... So yesterday we saw trees where the moose have eaten the bark and a hole in a tree after a woodpecker :) things I would have walked straight by if I were alone...

moltebærtur9